Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Scandinavia AB A:01 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.arjo.com/sv-se/
Abilia AB B:01 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.abilia.com/sv
Alu Rehab ApS F:02 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering http://se.my-netti.com/alu-rehab
Anatomic Sitt C:07 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Bima Plastteknik AB E:03 http://www.bimaplastteknik.se
Bioservo Technologies AB B:09 Arbetsplatshjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.bioservo.se
Brehms Spilerdug ApS D:13 https://spilerdug.se
Care of Sweden AB C:01 http://www.careofsweden.se/
Cobi Rehab AB F:03 C Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://tumle.uriform.se/
Comfort System Scandinavia AB B:04 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering http://www.comfortsystem.se
Eloflex B:06 https://eloflex.se/
ErgoNova F:03 B Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.ergonova.se/
Eurovema Mobility AB D:04 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.eurovema.com/sv-se
ExorLive AS B:11 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.exorlive.com/se/habilitering-barn
GATE Rehab Development AB F:11 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.gaterd.se/
Granberg Interior AB G:11 https://www.granberg.se
Guldmann AB D:11 https://www.guldmann.com/se
HD Rehab A:03 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB C:07 B Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
Handicare AB C:03 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.handicare.se
Hill-Rom Liko Nordic B:07 Förflyttning/mobilisering http://www.hillrom.se
Inerventions AB D:01 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://inerventions.se
Intramedic AB C:07 A Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://intramedic.se/
Invacare AB B:03 http://www.invacare.se/sv
Järven Health Care G:09 Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.jarven.se
KOM I KAPP AB E:01 http://www.komikapp.se
Karo Pharma Sverige AB G:07 http://karopharma.se
L&B Medical AB F:14 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://www.lbmedical.se
Life Ability Sweden AB G:12 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.peklampor.se/
Linet Sweden AB C:06 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Trycksårsprevention http://www.linet.se/sv
Medi Sweden AB D:05 https://www.medi.se/
Mercado Medic AB D:03 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://mercado.se
Minicrosser AB B:05 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
Molico Sweden AB G:02 https://www.molico.se/
Mondian AB A:09 Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://mondian.se
Novista of Sweden AB A:05 Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://www.novista.se/
Närkes Vital AB F:07 http://www.narkesvital.se/
Permobil AB C:05 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Pernova Hjälpmedel AB D:15 http://www.pernova.se/
Sanicare AB A:07 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.sanicare.se
Somna AB F:01 https://somna.se
Sunrise Medical AB F:09 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swedish Goliat F:03 A Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.swedishgoliat.se/
Tobii Dynavox AB G:01 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.tobiidynavox.com/sv/
Togemo AB G:13 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.togemo.se
Trident Industri AB F:13 http://www.trident.se
Vendlet D:09 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Trycksårsprevention https://www.vendlet.se/
Vermund Larsen Sverige AB (VELA) D:07 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.vela-stolar.se/
Wolturnus A/S G:03 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se
Zafe Care Systems AB D:02 http://zafe.se/
able nordic A/S C:07 C Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.krbed.dk/