Trycksårsprevention

Utställare Monter Category Webbadress
Bima Plastteknik AB Bima Plastteknik AB 59 Trycksårsprevention http://www.bimaplastteknik.se
Care of Sweden AB Care of Sweden AB 29 Trycksårsprevention http://www.careofsweden.se/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB 8 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group 46 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Etac Sverige Etac Sverige 52 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Göran Sjödén Rehab Distribution Göran Sjödén Rehab Distribution 41 Trycksårsprevention https://www.rehabshop.se/
HD Rehab HD Rehab 11 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB 17 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN 18 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Invacare AB Invacare AB 26 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Järven Health Care Järven Health Care 3 Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.jarven.se
Life & Mobility Life & Mobility 5 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.life-mobility.com/en/
Permobil AB Permobil AB 34 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Salubrious AB Salubrious AB 57 Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB 13 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Togemo AB Togemo AB 42 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.togemo.se
Wolturnus A/S Wolturnus A/S 30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se