Mobilitet/gånghjälpmedel

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB 27 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.arjo.com/sv-se/
Anatomic Sitt Anatomic Sitt 40 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Decon AB Decon AB 10 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Etac Sverige Etac Sverige 52 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB 56 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.eurovema.com/sv-se
Guldmann AB Guldmann AB 49 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
Human Care HC AB Human Care HC AB 28 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://humancare.se/sv/
Invacare AB Invacare AB 26 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Life & Mobility Life & Mobility 5 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.life-mobility.com/en/
Made for Movement AB Made for Movement AB 38 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB 1 Barnhjälpmedel, Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Minicrosser AB Minicrosser AB 60 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
Rehasense Rehasense 7 Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel https://rehasense.com/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB 13 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco 32 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
Topro Mobility AB Topro Mobility AB 6 Mobilitet/gånghjälpmedel https://topromobility.se/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S 30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se