Hygien

Utställare Monter Category Webbadress
ARJO Sverige AB ARJO Sverige AB B:01 Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.arjo.com/sv-se/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB B:14B Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
GATE Rehab Development AB GATE Rehab Development AB C:17 Arbetsplatshjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.gaterd.se/
Guldmann AB Guldmann AB C:01 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
HEA Medical AB HEA Medical AB B:19 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN A:05 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Handicare AB Handicare AB B:03 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.handicare.se
Invacare AB Invacare AB C:11 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
Salubrious AB Salubrious AB B:30 Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Sanicare AB Sanicare AB C:18 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.sanicare.se
Wolturnus A/S Wolturnus A/S A:04 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se