Fritid

Utställare Monter Category Webbadress
Abilia AB Abilia AB B:21 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.abilia.com/sv
Decon AB Decon AB C:12 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
HD Rehab HD Rehab B:08 Arbetsplatshjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.hdrehab.se/
Handicare AB Handicare AB B:03 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.handicare.se
Human Care HC AB Human Care HC AB B:05 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://humancare.se/sv/
KOM I KAPP AB KOM I KAPP AB B:26 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.komikapp.se
Karo Pharma Sverige AB Karo Pharma Sverige AB B:13 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://karopharma.se
Made for Movement AB Made for Movement AB C:27A Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.madeformovement.com/
Mondian AB Mondian AB A:08 Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://mondian.se
Sanicare AB Sanicare AB C:18 Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.sanicare.se
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB B:15 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB B:02 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://www.tobiidynavox.com/sv/
Wolturnus A/S Wolturnus A/S A:04 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se