Barnhjälpmedel

Utställare Monter Category Webbadress
Abilia AB Abilia AB 20 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.abilia.com/sv
Anatomic Sitt Anatomic Sitt 40 Barnhjälpmedel, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Transport/bilanpassning http://www.anatomicsitt.com
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB 8 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt https://www.cobirehab.com/sv/
Decon AB Decon AB 10 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group 46 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
Etac Sverige Etac Sverige 52 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB 56 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.eurovema.com/sv-se
Guldmann AB Guldmann AB 49 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.guldmann.com/se
HEA Medical AB HEA Medical AB 17 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://heamedical.se/
HMN HMN 18 Barnhjälpmedel, Hygien, Trycksårsprevention http://www.hmn.dk/sv/
Invacare AB Invacare AB 26 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.invacare.se/sv
KOM I KAPP AB KOM I KAPP AB 21 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering http://www.komikapp.se
L&B Medical AB L&B Medical AB 14 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering http://www.lbmedical.se
Life & Mobility Life & Mobility 5 Barnhjälpmedel, Mobilitet/gånghjälpmedel, Trycksårsprevention https://www.life-mobility.com/en/
Made for Movement AB Made for Movement AB 38 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.madeformovement.com/
Mayday Aid AB Mayday Aid AB 1 Barnhjälpmedel, Fritid, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Transport/bilanpassning http://www.maydayaid.se/
Mercado Medic AB Mercado Medic AB 44 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering https://mercado.se
Minicrosser AB Minicrosser AB 60 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering http://www.minicrosser.se/
Minitech Minitech 23 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Övrigt https://www.minitech.no/
Permobil AB Permobil AB 34 Barnhjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Salubrious AB Salubrious AB 57 Barnhjälpmedel, Hygien, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention https://www.salubrious.se/sv/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB 13 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://www.sunrisemedical.se/
Swereco Swereco 32 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering https://www.swereco.se/
TFH TFH 37 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Övrigt https://tfhsensory.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB 12 Arbetsplatshjälpmedel, Barnhjälpmedel, Fritid, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Rehabilitering/habilitering https://se.tobiidynavox.com/
Togemo AB Togemo AB 42 Barnhjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention, Övrigt http://www.togemo.se
Wolturnus A/S Wolturnus A/S 30 Barnhjälpmedel, Fritid, Förflyttning/mobilisering, Hygien, Mobilitet/gånghjälpmedel, Rehabilitering/habilitering, Trycksårsprevention http://wolturnus.dk/se