Workshopprogram

Samma program båda dagarna

10.20 - Baxter, monter 4
När händerna inte räcker till

Mobillyften är idag ett vanligt förekommande förflyttningshjälpmedel att använda för sig självt, eller som ett komplement till taklyften. Trots att detta är allmänt känt, kan den utöver det ofta vara en outnyttjad tillgång i det övriga arbetet med patienter och brukare. Hur kan din mobillyft användas som en extra hjälpande hand när tiden är knapp och resurserna få? När kan den på ett tryggt och säkert sätt ytterligare underlätta i det dagliga arbetet för både personalen och brukaren?

10.45 - Sunrise Medical, monter 13
Inställningar och val för optimala köregenskaper och ett bra sittande i en aktiv rullstol

Vi går igenom vilka inställningar man kan göra för att anpassa en rullstol till en brukare som behöver en mer skräddarsydd rullstol

14.00 - Abilia, monter 20
Kognitiv svikt och demenssjukdom - verktyg som guidar till rätt insats

Tidiga insatser inom äldreomsorgen är kritiska för att säkerställa livskvalitet och självständighet hos de äldre och åldern i sig är den största riskfaktorn för kognitiv svikt eller demenssjukdom. I den här workshopen berättar Abilia om ett digitalt verktyg som stödjer förskrivare i förskrivningsprocessen med utgångspunkt i individens kognitiva utmaningar och behov. Stegvis får du som förskrivare information om kognitiv svikt eller demenssjukdom och dess kognitiva utmaningar, relaterade hjälpmedel samt tips och råd för implementering av dessa.

14.30 - Arjo monter  27
Hur kan vi förbättra arbetsmiljön och ergonomin i samband med hygienrutiner

Att upprätthålla en god hygienrutin och värdighet vid känsliga situationer är viktig. Vi berättar om hur man kan reducera antalet förflyttningar och förbättra arbetsmiljön för vårdgivaren samtidigt som vi behåller värdigheten för vårdtagaren i samband med hygienrutinerna. Vi exemplifierar av/påklädning samt byte av inkontinensskydd direkt i duschstol.