Möt våra föreläsare

 

Samma föreläsningar båda dagarna
Parallellt med leverantörsutställningen arrangeras fortbildande och utvecklande seminarier se nedan program. Dessutom arrangeras workshops där du får prova de senaste hjälpmedlen i en stimulerande miljö tillsammans med ledande leverantörer.


09.30-10.15 MDR, det tekniska regelverket 
Petrus Laestadius, Swedish Medtech, branschföreningen för medicinteknik

Från maj 2021 gäller MDR skarpt för alla tillverkare av medicintekniska produkter och tjänster. Vi tittar på varför vi behövde ett nytt regelverk och skillnaderna jämfört med det tidigare. Nya roller i regelverket gör att leverantörer och kunder har gemensamt intresse av och ansvar för att regelverket efterlevs. Vi tittar även på det förändrade ansvaret för distributörer, dvs även hjälpmedelscentralerna.

11.15-12.00 Hur kan vi möta utmaningarna inom framtidens äldreomsorg? 
HjälpmedelCenter Sverige, Nicola Parmelund & Martin Gottfridsson

Med ökande antal äldre och färre personal inom äldreomsorgen måste vi tänka nytt
för att klara stundande utmaningar.
Vår föreläsning kommer att handla om hur vi kan skapa förutsättningar för personalen
att orka stanna i yrket bland annat med ett arbetssätt som minskar arbets-tyngden
och den fysiska insatsen vid förflyttningarna. Ett arbetssätt som
upprätthåller/förbättrar vårdtagarens kognitiva och fysiska funktioner så att
vårdbehovet fördröjs/minimeras. Vi visar också hur miljön runt patienten kan
anpassas med hjälpmedel så att fler förflyttningar kan utföras på ett säkert och
skonsamt sätt med ibland bara en person som stöd.
Vi tror helt enkelt att vi med hög kompetens i förflyttningskunskap kan bidra med
flera pusselbitar som krävs för en bättre hälsa hos såväl vårdpersonalen som hos
vårdtagaren i framtidens äldreomsorg.

13.00-13.45 Hjälpmedel – en självklar del av framtidens nära vård
Ida Kåhlin - förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Övergången till en god och nära vård är en av de största förändringarna inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg i modern tid. Politiker på nationella, regional och kommunal nivå, professionsförbund och funktionsrättsrörelsen är alla överens. Tillsammans ska vi förflytta Hälso- och sjukvårdssverige från fokus på organisation till person, från att vara ett reaktivt system till att arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Hur påverkar detta hjälpmedelsområdet och vad behöver ske för att vi ska nå en nära vård som på ett självklart sätt inkluderar en jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning?

15.00-15.45 36 dygn i dödens väntrum - en hyllning till sjukvårdens hjältar
Thomas Wilander

Thomas Wilander stod stark mitt i livet slutet av mars 2020. Småbarnspappa, framgångsrik i sitt yrke och med en orubblig tro på den egna förmågan. Trots det gick Thomas från fullt frisk till döende på fyra dagar. Utan att knappt förstå vad det var som hände så började covid-19 släcka ner hans kropp steg för steg. Till slut återstod inte annat för läkarna än att söva ner honom. Det var tänkt att han skulle sövas i några timmar, max något dygn. Men Thomas låg nedsövd på IVA i Danderyd i 36 dygn, bland de längsta av alla som drabbats av corona i Sverige, och stannade sammanlagt 51 dygn på IVA. Under den tiden får hans familj, hans fru och två barn, beskedet att han inte kommer klara natten vid tre tillfällen och de gör sig klara för att åka till sjukhuset för att ta farväl. Men Thomas är inte klar med livet och livet är inte klart med honom. Efter 36 dygn i respirator vaknar han upp och får starta den långa och tålmodiga vandringen tillbaka till livet. Thomas kommer berätta om resan åter till livet, spaningar från sjukvården, märkliga saker som hände på IVA och beskriva kärleken till svensk sjukvård som räddade hans liv.