Möt våra föreläsare

Samma föreläsningar båda dagarna


Parallellt med leverantörsutställningen arrangeras fortbildande och utvecklande seminarier med Thomas Fogdö, fd skidproffs, Johan Holmberg, Atea, Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige, Josefin Hansson, Leg. logoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, KomHIT Flykting och Mikael Andersson, inspiratiosföreläsare


Dessutom arrangeras workshops där du får prova de senaste hjälpmedlen i en stimulerande miljö tillsammans med ledande leverantörer.
Både seminarie- och workshopprogrammet uppdateras fortlöpande.

09.40-10.20 Thomas Fogdö, fd skidproffs
Kör du själv?! - en resa genom fördomar, mina egna och andras
Föreläsningen "Kör du själv?!" kommer att handla om en resa från det självklara i livet till att upptäcka att det snabbt kan ändras till att livet utmanar dig. Jag var alpin skidåkare i världstoppen då jag ramlade på väg till min träningsbacke i Åre 1995. Det var världens enklaste transport från liften till träningsbacken och den avslutades med en ryggmärgsskada som gör att jag sedan dess inte kunnat röra benen.

10.40-11.20 Johan Holmberg, Atea
Värdefull information med uppkopplade hjälpmedel
Internet of Things, IoT, handlar om att en mängd sensorer läser av en rad data som i sin tur kan ge oss massor av användbar information. Vi kan få hjälp att hitta hjälpmedel som är på vift och spara tid på att slippa springa runt och leta. IoT kan även ge oss värdefull information om exakt hur mycket ett hjälpmedel har används och signalera om det är dags för service eller flagga för att hjälpmedlet kanske inte använts alls. Sensorer som förser oss med data kan hjälpa oss att hjälpa andra. IT-bolaget Atea berättar här om den nya digitaliserade vården och vilka fördelar detta innebär för både personal och patienter.

13.00-13.40 Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige
Förflyttningar som engagerar patienten och skyddar vårdpersonalen
Vi har metodiken Efter 25 års arbete har vi äntligen kläckt koden som löser problemet med låg utbildningsbudget till fortbildning men som ändå ger mätbara resultat. Här får besökaren ta del av flera exempel på hur man, genom att ta hjälp av patientens förmågor, kan förändra sitt arbetssätt i vanligt förekommande förflyttningssituationer.

14.00-14.40 Josefin Hansson, Leg. logoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, KomHIT Flykting
KomHIT flykting – Kommunikationsstöd för människor på flykt
Hälso- och sjukvården möter dagligen patienter som pratar andra språk än svenska. Den som ger vård har skyldighet att anpassa kommunikationen och informationen efter patientens förutsättningar och patienten har rätt att vara delaktig i sin egen vård. Syftet med projektet KomHIT Flykting är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Med hjälp av bilder och enkel text som översätts till 11 språk ges vårdpersonal en möjlighet att kommunicera med patienter även innan tolken kommit, när tolken gått eller om patienten dyker upp oanmäld. Här berättar medarbetare från projektet om hur kommunikationsstöden tagits fram, hur de kan användas och om reaktioner från personal och patienter.

15.00-15.40 Mikael Andersson
Tankens kraft - Att göra det omöjliga möjligt
Född utan armar och ben, Mikael är gift och har fyra barn. Han är dessutom egen företagare och en av Sverige, Norge och Finlands populäraste föreläsare. Inspiration och nytt perspektiv. I sina inspirerande och uppskattade föreläsningar berättar han med ett smittande leende om mod, normalitet, motivation och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga sina drömmar. Allvar och svårigheter blandas med humor och glädje i tvära kast. Du kan förvänta dig en mycket personlig föreläsning där Mikael använder många exempel från livet och vardagen för att förmedla sitt budskap. Men inte en människa lämnar salen utan att ha påverkats djupt.


Workshops av följande leverantörer


10.00-10.30 Att möta och bemöta vårdtagare med demens
En spännande och intressant workshop kring en av vårastora utmaningar i vården idag; att möta vårdtagare med demens. Över 60 % av vårdtagarna inom äldreomsorgen lever idag med demens. Vårdtagare med demens kräver en högre personaltäthet. Vikten att arbeta rätt och med värdighet kring personer med demens är stor. Vi belyser också vad som kan vara viktigt att tänka på vid förflyttning av personer med demens.
Föreläsare Gun Aremyr är fil mag och leg arbetsterapeut.

10.40-11.10 Vicair i framtiden!
Hur ska vi tänka vid val av sittdyna för att lösa tryckavlastning och positionering? En kombination som många gånger kan vara enkel men likväl otroligt svår. Ett optimalt
sittsystem ska motverka trycksår, skapa stabilitet och stöd samtidigt som brukaren har förutsättningar för aktivitet. Syftet med detta seminarium är att få mer kunskap om Vicair nya uppdaterade sitt och ryggdynor: Vicair O2.
Föreläsare Monica Hernquist Leg. Arbetsterapeut Invacare AB

11.20-11.50 Digitala verktyg som stöd i vardagen
Dagens moderna teknik ger många möjligheter till självständighet och en ökad livskvalitet. Med hjälp utav våra hjälpmedel kan personal, boende och anhöriga på olika verksamheter se vad som är planerat under dagen. Vi har även hjälpmedel som gör det möjligt att styra mobiltelefonens appar samt själv kunna styra saker som att t.ex. tända och släcka lampor, titta på TV och lyssna på musik. Här tittar vi på våra senaste hjälpmedel inom kognition och hur de kan användas i vardagen. Under workshopen delar vi med oss av exempel på hur de kan användas samt ger er möjlighet att praktiskt prova dem.

13.00-13.30 Förflyttning vid smärtproblematik
Handicare har över 30 års erfarenhet av patientförflyttningar inom manuell förflyttning och med lyft. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment av enkla och säkra förflyttningslösningar. I vårt dagliga arbete får vi ofta frågor kring hur en förflyttning kan underlättas när patienten är mycket smärtkänslig i samband med förflyttningen. Vi kommer därför under workshopen praktiskt visa hur några förflyttningssituationer kan underlättas för patienter med smärtproblematik.

13.40-14.10 Komfortabel, stabil och trygg positionering - hur uppnår man det?
Vi kommer att prata om hur optimal positionering och repositionering förebygger tryckskador, bidrar till en mer avslappnad position samt reducerar smärta och utvecklingen av felställningar.

14.20-14.50  Trycksår – konsekvenser och lösningar
Trycksår kräver stora resurser i form av kostnader för hälso- och sjukvården och betyder ett stort lidande för den som drabbas. Genom förebyggande insatser och medicintekniska hjälpmedel i form av madrasser, dynor och positioneringshjälpmedel kan flertalet trycksår undvikas. Kom och ta del av hur hybridmadrassen CuroCell® AREA Zone kan reducera trycksårsprevalens.