Information för dig som utställare

Om ert företag är verksamt inom hjälpmedelsbranschen är Fokus Hjälpmedel rätt forum för er. Som utställare får ni möjlighet att skapa relationer och träffa beslutsfattare på olika nivåer, allt från inköpare på landstingen och vårdpersonal till brukare och dess anhöriga.

Registrera dig och hämta ditt utställarkort


Här!

Övrig information för dig som utställare

Praktisk info


Läs här!

Utställarlista


Läs här!

Hallskiss


Läs här!